Privacy statement

BPD verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Naam en adres verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming is:
BPD Europe B.V.
IJsbaanpad 1
1076 CV Amsterdam
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam
+31 20 304 99 99
[email protected]


Contactgegevens van de Privacy Officer
Je kunt contact opnemen met de Privacy Officer van BPD Europe B.V. (BPD) via e-mail op [email protected] of via de post op:
BPD Europe B.V.
T.a.v. Afdeling Compliance & Privacy
IJsbaanpad 1
1076 CV Amsterdam
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam
[email protected]Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning. Een leefomgeving waar je je veilig en thuis voelt, is minstens zo belangrijk. Om zo’n omgeving te kunnen creëren, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Europe is, namens BPD Ontwikkeling verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen:

 • bezoekers van onze websites en social media kanalen;
 • belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven;
 • kopers van woningen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

In het kader van onze taak als gebiedsontwikkelaar verwerken wij de volgende persoonsgegevens van belangstellenden/kopers in het woningaanbod van BPD:

 • naam, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat; adres, telefoonnummers, e-mailadres; partnergegevens van klant (indien van toepassing): naam, adres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat (Dit vraagt BPD uit indien er sprake is van een partner die in het koopcontract wordt opgenomen);
 • woonsituatie;
 • gegevens voor ontbindende voorwaarden zoals bruto maandlasten en maximale hypotheek;
 • Inkomensverklaring. Bij de verkoop van woningen binnen een bepaald prijssegment kan de gemeente aan BPD verzoeken om bij de toewijzing van deze woningen rekening te houden met mensen uit een door de gemeente vastgestelde inkomensgroep. Om dit objectief vast te kunnen stellen kan BPD een Inkomensverklaring opvragen.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • we beschikken over jouw toestemming;
 • we gaan samen een overeenkomst aan;
 • we moeten aan een wettelijke verplichting voldoen;
 • we hebben een gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het gebruiken van bepaalde persoonsgegevens zoals woonsituatie en postcode, om het productaanbod te verbeteren. Dat wil zeggen: waar en naar welk soort woningen is behoefte.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten. Dan mag je:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

Je hebt de mogelijkheid om jouw eigen persoonsgegevens te beheren. Wanneer je op de website een account aanmaakt voor Mijn Eigen Huis, kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Heb je geen account voor Mijn Eigen Huis, dan kun je een overzicht van je persoonsgegevens opvragen via [email protected]. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst je identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met BPD bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Websites
Op onze websites vind je informatie over gebieden, wijken en woningen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je e-mailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden, wijken en woningen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrieven, onderzoeken en enquêtes
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over gebieden, wijken en woningen toe te sturen. Wij meten het gebruik van onze websites. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.
Ook via gerichte onderzoeken en enquêtes, willen wij inzicht krijgen in manieren om ons productaanbod en dienstverlening te verbeteren. Deelnemen aan een enquête is altijd vrijwillig en heeft geen invloed op de toewijzingsprocedure.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Volg je BPD of één van onze projecten op social media? Dan kan het voorkomen dat wij jouw foto graag gebruiken en als inspiratie willen delen met onze andere volgers. Plaats je bijvoorbeeld een foto op Instagram en/of Facebook, met de hashtag van één van de projecten, en is je account openbaar? Dan kan het zijn dat we contact met je opnemen met de vraag of we jouw foto mogen gebruiken. Als wij jouw foto mogen gebruiken vermelden we uiteraard altijd je accountnaam als rechtmatige eigenaar van het beeld.

Als je op onze vraag tot het verlenen van toestemming reageert, dan geef je toestemming om jouw foto te mogen gebruiken voor marketingdoeleinden van BPD via sociale mediakanalen en websites.

Ik heb ooit toestemming gegeven maar wil niet meer dat jullie mijn foto gebruiken. Wat kan ik doen?
Ben je van gedachten veranderd en wil je dat we de foto van onze social mediakanalen verwijderen? Stuur dan een bericht naar het Instagram account. Dan zorgen wij dat je foto uit onze database gehaald wordt en nergens meer vertoond/gebruikt zal worden.

Woonquiz
Op onze websites kun je een woonquiz invullen. Deze woonquiz bestaat uit een korte vragenlijst over woonvoorkeuren. De resultaten leggen we vast in ons systeem en gebruiken we om leefomgevingen te ontwikkelen die passen bij de woonwensen van toekomstige bewoners.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Chat, e-mail en telefoon
Contact via chat, e-mail, webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen we je snel van dienst zijn.

Mijn Eigen Huis
Op een groot deel van onze websites heb je toegang tot Mijn Eigen Huis. Maak je een account aan, dan kun je in deze omgeving zelf je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Toewijzingsproces
Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat we aanvullende gegevens opvragen, zoals een brief van de bank. Dit geeft ons extra zekerheid dat je de woning kunt financieren.

Koopovereenkomsten
Bij de voorbereiding en daarna het opstellen en sluiten van een koopovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan een koopovereenkomst worden gesteld.

Inkoop van gegevens
Om marktonderzoek te kunnen doen, werken we met gegevensbestanden van bedrijven als ABF research en Whooz. Deze bedrijven voldoen aan de privacywet en hebben toestemming om informatie met ons te delen. Door de gegevensbestanden te koppelen aan onze Whize-database, krijgen we een nog completer beeld en profiel van toekomstige bewoners en kunnen we leefomgevingen creëren waarin zij zich thuis voelen. We gebruiken de gegevensbestanden niet om gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te doen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

 

 

 

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan callcenters, chatservices of drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, rentmeesters en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die je met BPD hebt:

 • Heb je je bij ons aangemeld als belangstellende? Of heb je een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens totdat jij zelf aangeeft dat je je gegevens wil verwijderen. Dat kan via jouw persoonlijke account op onze website. Als je jezelf niet uitschrijft, dan bewaren we jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat het gebied waarvoor jij je hebt ingeschreven is afgerond. Daarna worden de gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon (naam, adres, e-mail etc.) verwijderd. Een aantal gegevens (bijvoorbeeld je voorkeuren voor woningtypes en/of bouwnummers) gebruiken wij anoniem om analyses te maken en hiervan te leren voor volgende projecten.
 • Heb je een woning bij ons gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens tot tien jaar nadat de woning door de notaris op jouw naam is overgeschreven. Dit doen we in verband met zaken die na de overschrijving kunnen spelen of omdat de belastingdienst een controle bij ons kan uitvoeren, tenzij wij op grond van fiscale of documentatieverplichtingen gehouden zijn om je persoonsgegevens langere tijd op te slaan.
 • Heb je een financieringsbrief van de bank of een Inkomensverklaring met ons gedeeld? Deze brief en/of verklaring verwijderen we automatisch nadat alle woningen in het project zijn verkocht.
 • Heb je een klacht ingediend? Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 7 jaar na het afsluiten van de klacht.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kun je terecht met vragen?

Heb je een vraag, een verzoek, of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte privacy statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens van je u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij je ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2024 en is onderworpen aan een jaarlijkse review.