Visie de Tuinen

Het overkoepelende plan omvat de ontwikkeling van het gebied ten oosten van buurtschap Aarle, aan de noordwestkant van Best. In overeenstemming met de karakteristieken van het landschap, de Brainport-principes én ontwikkelingen rondom duurzaamheid passen de woningen perfect in het plan. De naam: Aarlesche Erven, waar deelplan de Tuinen, evenals de Hoven, de Waarden en de Akkers, straks huisvest. Elk van de vier deelplannen is in handen van een andere ontwikkelaar.

Werelden samenbrengen

Strategisch gezien is Aarlesche Erven een overgangsgebied tussen stad en land. Aan de ene kant het typische 'Brabantse' of zelfs 'Bestse' buitenleven, en anderzijds de goede verbinding met stedelijke woonmilieus en voorzieningen. Dit totaalplaatje vormt de basis van de stedenbouwkundige opzet, architectuur en inrichting van de openbare ruimte. De ruggengraat van het plan? De Wildernis: een groene openbare strook die de poort naar het Groene Woud symboliseert.

Groen in de breedste zin van het woord

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de Aarlesche Erven en dus de Tuinen. De woningen worden dan ook energiezuinig gebouwd en met de bewoners als middelpunt vormen we een klimaatbestendige inrichting die niet alleen water opneemt, planten voedt, dieren lokt en de temperatuur reguleert, maar bovendien een aangename woonomgeving creëert. Het duurzaamheidsplan onderscheidt vier hoofdthema’s: water, groen, mobiliteit en samenleving.